WHITE GOLD TRIOGY DIAMOND PENDANT

WHITE GOLD TRIOGY DIAMOND PENDANT

Ref: P9